Doradztwo w zakresie polskiego VAT

Usługi doradztwa podatkowego w zakresie VAT to idealne rozwiązanie dla podmiotów, które zobowiązane są do rozliczania podatku od towarów i usług w Polsce.
Poproś o ofertę

Wybór profesjonalnego doradztwa podatkowego zapewnia odpowiednie planowanie kosztów podatkowych, a także pozwala na prawidłową identyfikację oraz zabezpieczenie przed potencjalnymi ryzykami podatkowymi.

Proponowane przez nas rozwiązania dostosowywane są do potrzeb oraz specyfiki branży danego klienta. Wyróżnia nas indywidualne podejście, wieloaspektowe spojrzenie na sytuację biznesową oraz koncentracja na zrozumieniu potrzeb i oczekiwań klienta.

Nasza oferta

  • bieżące doradztwo podatkowe – analizy obowiązków podatkowych VAT w Polsce oraz przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej;
  • wsparcie przy zwrotach VAT - przygotowanie wniosku o zwrot podatku VAT oraz reprezentacja Klienta przed organami skarbowymi;
  • wsparcie w zakresie opodatkowania transakcji transgranicznych - określenie prawidłowego sposobu rozliczenia transakcji;
  • wsparcie merytoryczne w zakresie faktur ustrukturyzowanych (KSEF) (nasz dział IT oferuje również gotowe oraz dedykowane rozwiązania techniczne w tym obszarze).

Nasze atuty

Zespół

Nasz zespół składa się z doradców podatkowych, specjalistów VAT i prawników.

Doświadczenie

Na co dzień pracujemy z klientami zagranicznymi i polskimi.

Partnerstwo

Stawiamy na naszą proaktywność i odpowiednią komunikację.

Butikowe podejście

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, proponując najkorzystniejsze rozwiązania.
Zapewniając kompleksowe usługi VAT Compliance dla kilkuset klientów rocznie, stajemy naprzeciw wielu złożonych przypadków – dzięki temu możemy powiedzieć: "posiadamy szerokie doświadczenie w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług".
Gerard Goliasz
TAX Specialist

Kontakt

Paweł Cabaj

VAT CEE Coordinator
@: p.cabaj@krgroup.pl
T: +48 668 607 647
Skontaktuj się z naszym ekpertem
lub wypełnij formularz

O KR Group

KR Group to polska, dynamicznie rozwijająca się grupa księgowo-podatkową o międzynarodowym zasięgu. Zatrudniamy ponad 230 specjalistów o zróżnicowanych kompetencjach, świadczących usługi profesjonalne w regionie Europie Środkowo-Wschodniej.

Rozumiemy realia biznesowe. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów skutecznie wspieramy liczną grupę klientów niezależnie od ich wielkości, rodzaju czy sektora. Nasze rozwiązania są przemyślane i zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb.

FAQ

Czy rejestracja dla celów VAT w Polsce jest obowiązkowa?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często napotykają na trudności związane z rozpoznaniem, w którym kraju powinni rozliczyć VAT, czy można uniknąć rejestracji, a obowiązek rozliczenia przerzucić na inny podmiot. Rejestracja do celów VAT wiąże się z wykonywaniem kilku uciążliwych formalności, generujących czasem mnóstwo obowiązków i czasu. Przepisy o VAT dają możliwość ograniczenia takiego obowiązku rejestracji poprzez zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT, procedurę call off stock, rozliczyć transakcję łańcuchową w procedurze trójstronnej uproszczonej albo skorzystać z procedur specjalnych OSS lub IOSS.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o zwrot VAT poniesionego w innym państwie członkowskim UE?

Termin i miejsce złożenia wniosku o zwrot VAT zależy od tego, gdzie podmiot składający ma siedzibę - w Państwie członkowskim UE, czy też w kraju trzecim. W zależności od tego wniosek składa się do kraju, gdzie VAT został zapłacony: albo za pośrednictwem urzędu skarbowego w państwie siedziby, jeżeli siedziba podmiotu składającego wniosek znajduje się na terytorium jednego z państw UE, albo bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego w Polsce, jeżeli uprawniony podmiot ma siedzibę w innym niż kraj członkowski UE państwie. W jakich natomiast terminach to zależy od tego, czy składamy wniosek o zwrot podatku poniesionego np. za cały rok czy też za poszczególne okresy.

Jak ustalić podstawę opodatkowania, kiedy powstał obowiązek podatkowy? Jaki zastosować kurs do przeliczenia faktury w walucie obcej, czy i w jakiej wysokości mamy prawo do odliczenia podatku VAT?

Kwestie podstawy opodatkowania, obowiązku podatkowego, prawa do odliczenia podatku naliczonego wymagają precyzyjnego określenia, z jaką transakcją mamy do czynienia, jakie czynności zostały dokonane w związku z transakcją, np. płatność, dostawa, jakiego towaru lub usługi dotyczą itp. Może mieć to wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego, a nawet na jego wysokość podatku lub prawa do odliczenia VAT.

Czy każdą transakcję, w której w łańcuchu dostaw występują trzy pomioty, można rozliczyć w sposób uproszczony?

Podatnicy często do określenia transakcji łańcuchowych, używają określenia „transakcja trójstronna”, jednak jest zasadnicza różnica pomiędzy taką transakcją „trójstronną”, a transakcją „trójstronną uproszczoną”. Transakcja uproszczona dotyczy wyłącznie dostawy towarów z jednego państwa UE do innego państwa UE - nie może być zastosowana do importu lub eksportu towarów. Transakcja ta stosowana jest po spełnieniu kilku warunków ustawowych, jednym z nich jest to, iż wszystkie trzy podmioty muszą być zarejestrowane dla celów VAT UE w trzech różnych państwach członkowskich. Istotą uproszczenia jest to, że drugi podmiot w łańcuchu jest zwolniony z obowiązku rejestracji w państwie członkowskim zakończenia wysyłki towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za niego rozliczy trzeci podmiot. Takie uproszczenie w sposób znaczący ułatwia przeprowadzenie transakcji przez drugi podmiot. Podmiot pierwszy i trzeci właściwie mają takie same obowiązki jak przy zwykłej transakcji łańcuchowej, poza drobnymi formalnościami.
crossmenu