Obowiązkowy KSeF

- nowe wyzwanie dla firm

Od 1 lipca 2024 roku wszyscy podatnicy VAT, którzy posiadają siedzibę albo stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce zobligowani będą do wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej przy pomocy systemu KSeF. Już teraz sprawdź, jak przygotować się do zmian!

Obowiązkowy dla podatników VAT od 1 lipca 2024 r.
Faktury ustrukturyzowane mają postać pliku w formacie XML
Faktury wystawione poza systemem nie będą traktowane jako faktury
Faktury wystawione przez system będą mieć nadany unikatowy numer

Dwa modele wsparcia KR Group

Model kompleksowego wsparcia klienta w zakresie połączenia systemu KSeF z systemami klienta

 • Audyt przedwdrożeniowy

  • analiza dokumentów źródłowych niezbędnych do wystawienia poprawnej faktury ustrukturyzowanej
  • identyfikacja wymagań biznesowych spółki związanych z procesem wystawiania i otrzymywania faktur
  • wypracowanie i przedstawienie docelowego kształtu procesów biznesowych (procesy TO-BE) wraz z identyfikacją luk względem procesów bazowych (procesy AS-IS)
  •  
 • Przegląd VAT

  • ocena gotowości na faktury ustrukturyzowane
  • zbadanie ryzyk związanych z obecnym sposobem wystawiania i otrzymywania faktur
  •  
 • Analiza techniczna

  • identyfikacja systemów klienta zaangażowanych docelowo w procesy biznesowe związane z platformą KSeF
  • kompleksowa analiza źródeł danych:
   przegląd istniejącego modelu autoryzacji i uwierzytelnienia;
   koncepcja rozbudowy systemów w celu umożliwienia połączenia z platformą KSeF;
 • Wsparcie prawno-podatkowe

  • analiza wpływu wdrożenia systemu KSeF
  • dostosowanie klauzul umownych w zakresie nowych regulacji
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów wewnętrznych pod kontem wdrożenia KSeF
  • bieżące doradztwo przy wdrożeniu rozwiązań
  •  
 • Wsparcie przy rozbudowie systemów klienta w celu połączenia z platformą KSeF

 • Stałe wsparcie powdrożeniowe

KRG Connector - autorskie rozwiązanie umożliwiające łączność z systemem KseF

 • Audyt przedwdrożeniowy

  • analiza dokumentów źródłowych niezbędnych do wystawienia poprawnej faktury ustrukturyzowanej
  • identyfikacja wymagań biznesowych spółki związanych z procesem wystawiania i otrzymywania faktur
  • wypracowanie i przedstawienie docelowego kształtu procesów biznesowych (procesy TO-BE) wraz z identyfikacją luk względem procesów bazowych (procesy AS-IS)
  •  
 • Przegląd VAT

  • ocena gotowości na faktury ustrukturyzowane
  • zbadanie ryzyk związanych z obecnym sposobem wystawiania i otrzymywania faktur
  •  
 • Analiza techniczna

  • identyfikacja systemów klienta zaangażowanych docelowo w procesy biznesowe związane z platformą KSeF
  • kompleksowa analiza źródeł danych:
   • przegląd istniejącego modelu autoryzacji i uwierzytelnienia;
   • przegląd opcji rozbudowy w celu umożliwienia połączenia z KSeF;
 • Przekazywanie danych do wystawiania faktur sprzedażowych

  W dwóch wariantach:
  • Portal KRG
  • Bezpośrednie połączenie z systemami klienta
 • Walidacja techniczna

  • Format pola
  • Pola obowiązkowe
 • Walidacja logiczna

  • sprawdzenie poprawności formatu numeru NIP
  • przeliczenie kwoty VAT według zastosowanej stawki VAT
  • sprawdzenie poprawności przeliczenia kwoty VAT według zastosowanej stawki VAT
  • kontrola nad ryzykiem powtórnego odliczenia kwoty VAT z faktury już rozliczonej
  • przeliczenie kwoty netto z waluty obcej na PLN
 • Udostępnianie firmie online informacji o statusie faktury na platformie KSeF

 • Udostępnienie firmie online informacji zwrotnych z platformy KSeF (KSeF number, UPO)

 • Dodatkowe elementy

  • wsparcie prawno-podatkowe
  • dodatkowe wsparcie w ramach potrzeb klienta

FAQ

Czym jest faktura ustrukturyzowana?

Faktura ustrukturyzowana (e-faktura) to faktura w postaci elektronicznej, wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie.

Czy faktury wystawione poza systemem KSeF dalej będą uznawane za faktury?

Nie – wszystkie faktury wystawione poza Krajowym Systemem e-Faktur nie będą uznane za faktury.

Dokonuję sprzedaży na rzecz kontrahenta zagranicznego. Czy faktura powinna być również wystawiona w systemie KSeF?

Tak, faktury dla zagranicznych odbiorców również będą musiały być wystawiane przy pomocy tego systemu. Natomiast przesłanie faktury do odbiorcy będzie odbywało się poza systemem KSeF i będzie leżeć po stronie wystawcy.

Prowadzę sklep internetowy, moimi klientami są osoby fizyczne. Czy faktury dla tych osób też muszą być wystawione przy pomocy KSeF?

Ministerstwo Finansów początkowo planowało wprowadzić taki obowiązek dla transakcji B2C, ale obecnie zrezygnowało z tego założenia. Nie będzie obowiązku wystawiania faktur w KSeF dla konsumentów.

Jestem podmiotowo zwolniony z VAT. Czy mam obowiązek korzystania z KSeF?

Na chwilę obecną nie. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT, przez pierwszy rok nie będą zobowiązani do korzystania z systemu. Obowiązek ten wprowadzony będzie 1 stycznia 2025 r.

Kontakt

Monika Goździewska

Senior VAT Manager
@: m.gozdziewska@krgroup.pl
T: (+48) 22 511 56 24

Miłosz Saramak

Head of Marketing & 
Business Development
@: m.saramak@krgroup.pl
T: (+48) 22 511 58 32

Formularz

Formularz KSeF

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

O KR Group

KR Group to polska, dynamicznie rozwijająca się grupa księgowo-podatkową o międzynarodowym zasięgu. Zatrudniamy ponad 230 specjalistów o zróżnicowanych kompetencjach, świadczących usługi profesjonalne w regionie Europie Środkowo-Wschodniej.

Rozumiemy realia biznesowe. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów skutecznie wspieramy liczną grupę klientów niezależnie od ich wielkości, rodzaju czy sektora. Nasze rozwiązania są przemyślane i zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Copyright © 2024 KR Group Explore
Legal disclaimers & privacy policy
Visit our main website: www.krgroup.eu
crossmenu