Wiążąca Informacja Stawkowa

Oferujesz nietypowe towary lub świadczysz nietypowe usługi i nie masz pewności jaką stawkę VAT zastosować? Złóż wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej z KR Group i zminimalizuj swoje ryzyko podatkowe.

Poproś o ofertę

Czym jest Wiążąca Informacja Stawkowa?

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) jest to decyzja wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, który otrzymał decyzję w ramach WIS, jest chroniony podczas kontroli podatkowej - organ podatkowy nie będzie mógł kwestionować decyzji WIS.

O co można zawnioskować?

Właściwa stawka VAT
Czy masz do czynienia ze świadczeniem kompleksowym, a jeśli tak, jaką stawką VAT podlega ono opodatkowaniu
Klasyfikacji towaru/usługi dla celów zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
Klasyfikacji towaru/usługi dla celów stosowania GTU
Klasyfikacji towaru/usługi dla celów zastosowania zwolnienia podmiotowego (art. 113 ustawy o VAT)
Klasyfikacji towaru/usługi) dla celów zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

Nasza oferta

01

Analiza i ocena prawna ryzyka podatkowego 
zastosowania niewłaściwej stawki

02

Przygotowanie wniosku na podstawie opisu towaru/usługi otrzymanego od firmy

03

Złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami

Najczęściej Zadawane Pytania

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej zawiera:

  • dane wnioskodawcy;
  • dane pełnomocnika (o ile został ustanowiony);
  • określenie przedmiotu wniosku, w tym:
    • szczegółowy opis towaru albo usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich kwalifikacji zgodnej z Nomenklaturą scaloną (CN) lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) lub Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU);
    • oświadczenie - „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego” (oświadczenie to nie ma zastosowania w stosunku do zamawiającego w rozumieniu Prawa zamówień publicznych).

Jaki jest termin na wydanie WIS?

Decyzja wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, jednakże termin może być jednak przedłużony przez organ.

Jaki jest okres ważności WIS?

Decyzja ważna jest 5 lat od dnia wydania, chyba że przed tym dniem WIS wygaśnie z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem WIS.

Czy można zaskarżyć otrzymane rozstrzygnięcie?

Decyzję można zaskarżyć w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia na złożenie od niej odwołania do Dyrektora KISS. Jeśli w sprawie zostało wydane postanowienie kończące sprawę, np. o odmowie wydania WIS, przedsiębiorca ma 7 dni.

Jeśli po odwołaniu przedsiębiorca wciąż nie zgadza się z otrzymanym rozstrzygnięciem, przysługuje mu możliwość skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, którą należy złożyć za pośrednictwem Dyrektora KIS w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego aktu.

Kontakt

Paweł Cabaj

VAT CEE Coordinator

@: p.cabaj@krgroup.pl

T: (+48) 668 607 647

Gerard Goliasz

TAX Specialist

@: g.goliasz@krgroup.pl

T: (+48) 22 511 56 21

Formularz

Formularz KSeF

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

O KR Group

KR Group to polska, dynamicznie rozwijająca się grupa księgowo-podatkową o międzynarodowym zasięgu. Zatrudniamy ponad 230 specjalistów o zróżnicowanych kompetencjach, świadczących usługi profesjonalne w regionie Europie Środkowo-Wschodniej.

Rozumiemy realia biznesowe. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów skutecznie wspieramy liczną grupę klientów niezależnie od ich wielkości, rodzaju czy sektora. Nasze rozwiązania są przemyślane i zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Copyright © 2024 KR Group Explore
Legal disclaimers & privacy policy
Visit our main website: www.krgroup.eu
crossmenu